jordmor Harstad 2

Jordmødrene i Harstad ser fram til å få flere kollegaer. Fra venstre: Tove Elisabet Svee (konstituert seksjonsleder), Ailin Hansen, Lise Helen Rinø, Helene Karlsen (fagutviklingsjordmor), Maria Wølner (enhetsleder), Rita Høgli. Foto: Privat

Utvider tilbudet om lønnet jordmorutdanning

jordmor Harstad 2
Jordmødrene i Harstad ser fram til å få flere kollegaer. Fra venstre: Tove Elisabet Svee (konstituert seksjonsleder), Ailin Hansen, Lise Helen Rinø, Helene Karlsen (fagutviklingsjordmor), Maria Wølner (enhetsleder), Rita Høgli. Foto: Privat

I fjor etablerte UNN tilbudet om utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsket å utdanne seg i jordmorfaget. Nå utvides tilbudet til å gjelde for sykehusene i både Tromsø, Narvik og Harstad.

En vinn-vinn-løsning gjør det nå mulig å ta spesialiseringen med lønn, samtidig som UNN får økt forutsigbarhet med kvalifiserte jordmødre etter utdanningen.

I år lyses det ut fem stillinger totalt: Tre ved UNN Tromsø, én i Narvik og én i Harstad. Bindingstiden på 2,5 år er tilknyttet lokalisasjonene den enkelte har utdanningsstilling ved.

Viktig satsing

– Vi trenger jordmødre, og vi må satse på jordmødre, sier Marte Kristoffersen, konstituert seksjonsleder ved gynekologisk fødeseksjon, UNN Narvik.

– Dette har vært etterspurt i mange år, og det virker som at det er stor interesse for å søke på stillinga hos oss, fortsetter hun.

jordmor Narvik 2
Jordmor-gjengen ved UNN Narvik. Sittende på sengen fra venstre jordmorstudent Alise Bergland og konstituert seksjonsleder Marte Kristoffersen. Stående fra venstre barnepleier Maria Bjørstad, jordmor Marianne Moore, jordmor Caroline Mathiassen og barnepleier Anne Jorill Solvoll. Foto: Privat

Ved UNN Tromsø er ordningen allerede i gang, etter at seks stillinger ble lyst ut i fjor.

– Det er mangel på jordmødre, så vi er veldig fornøyde med å få være med på denne ordningen. Vi er fortsatt fersk i dette, og går opp stien. Men vi håper det skal bli varig, sier konstituert seksjonsleder Ann-Tove Røstad ved UNN i Tromsø.

Kompenserende tiltak

Jordmorutdanningen er en spesialisering hvor allerede utdannede sykepleiere i løpet av en to-årig mastergrad blir satt inn i alt fagfeltet har å by på. I tillegg til fødsler, jobber jordmødre med alt fra prevensjonsveiledning til plager kvinner i overgangsalderen kan oppleve.

For mange passer det ikke å gjenoppta tilværelsen som student.  Da kan utdanningsstillingene være løsningen.

– Ikke alle har mulighet til å ta to års utdanning uten inntekt, så det er veldig bra for rekrutteringen at dette nå er en mulighet, også her i Harstad, sier konstituert seksjonsleder ved føde/gyn UNN Harstad, Tove Elisabeth Svee.

– Det er på tide å få inn nye krefter. Vi har et godt miljø her, og folk jobber fra de er nyutdannet til de pensjonerer seg. Det har gitt oss en stabil stab i mange år, men mange her er født på 60-tallet, så vi gleder oss til å få inn noen som kan overlappe med de erfarne jordmødrene våre som etter hvert skal nyte pensjonisttilværelsen, legger Sveen til.

Nye UNN Narvik

Det er Marte Kristoffersen enig i. Ekstra interessant med Narvik er overgangen fra gammelt til nytt sykehus. Høsten 2024 er det åpning av ny-sykehuset på Furumoen.

– Det er viktig at det skapes en forankring til byen, og det kan bindingsperioden på 2,5 år bidra til. Her får de litt av alt, og får fulgt pasientene i flere faser. Noe som også er fint med å jobbe her, er at vi har tid til pasientene, sier Kristoffersen.

– Jeg tror, nei, jeg VET at de kommer til å få det kjempeflott her, legger hun til.

jordmor Ann Tove
Konstituert seksjonsleder ved føde/barsel UNN Tromsø, Ann-Tove Røstad. Foto: Geir Hevnskjel Ringvold

ABIJOK

For å sikre kvalifiserte spesialsykepleiere som ønsker å bli i landsdelen, har det de siste årene blitt opprettet utdanningsstillinger i flere studieretninger, kjent som ABIOK (anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleien). Nå er det kanskje på tide å presse en J inni der også?

– Den er allerede inne, sier en fornøyd Bjørg Nilsen Barge, rådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved UNN.

– Jeg har sett litt ulike måter å skrive det på, men her på UNN heter det nå ABIJOK.

Barge er glad for at denne 120 poengs mastergraden i jordmorfag også i år blir mulig å ta i form av utdanningsstilling.

– I fjor fikk vi veldig mange søkere. Noen manglet ett år med ansiennitet som sykepleier, og ikke alle fikk tilbud om studieplass ved jordmorfag på UiT. Dette er en forutsetning for å kvalifisere for utdanningsstillingen, forklarer hun.

Det var likevel mange gode søkere og ikke vanskelig å tilby utdanningsavtaler til seks gode kandidater.

For å søke på utdanningsstillingen må du i tillegg søke studieplass ved UiT, med frist 1. mars!

Søknadsfrist for utdanningsstilling UNN er 8. mars!

Her kan du lese mer om utdanningsavtalen som tilhører utdanningsstillinger ved UNN!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.