omvisning hoved

Anne Grete Svanberg viser vei for nysgjerrige og spente sykehusansatte ved UNN Narvik. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Veivisere i moderne omgivelser

omvisning hoved
Anne Grete Svanberg viser vei for nysgjerrige og spente sykehusansatte ved UNN Narvik. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Først gjorde de ansatte en formidabel innsats i prosesser med organisasjonsutvikling (OU). Nå inviteres de på omvisning, og får se hvordan Nye UNN Narvik skal bli en veiviser for fremtidens helsetjeneste.

‒ Vi snakker mye om helhetlige pasientforløp og hvordan vi i Narvik nå har lagt til rette for å behandle hele mennesket, på tvers av faggruppene rus, psykiatri og somatikk, sier den rent faktiske veiviseren inne på sykehuset; Anne Grete Svanberg.

omvisning operasjonsstue
Dette skal bli en av de til sammen seks operasjonsstuene ved nye UNN Narvik. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Hun er klinisk rådgiver og koordinator i sykehusprosjektet. Hver eneste fredag helt siden januar, har hun vist ansatte ved UNN Narvik rundt på det nye sykehuset som åpner på Furumoen høsten 2024.

Enkelte steder er nybygget så ferdig at hele avdelinger er vasket ned og stengt av. Andre steder er det fortsatt nakne betongvegger. Bygget er faktisk Norges største komplette betongelementbygg, og alle elementene er produsert i Balsfjord.

Byggeprosessen er organisert som en eneste lang stafett, hvor «stafettpinnene» overleveres mellom ulike fagarbeidere i en nøye planlagt logistikk.

Populært tilbud

‒ Omvisningene på Furumoen er veldig populære. Til nå har vi hatt cirka 160 ansatte med oss rundt. Vi startet i januar og skal kjøre tilbudet ut juni, forteller Svanberg.

omvisning hudkar
I arealene til hudbehandling er et stort behandlingsbadekar allerede på plass. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Hun gjennomfører omvisninger sammen med Viggo Søderblom, som er KU (koordinator i utførelsesfasen) til Nye UNN Narvik.

Før forprosjektet startet ble det etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor det gjennom 11 ulike arbeidsgrupper ble jobbet med nærhet og avhengighet til de ulike funksjonene i det nye bygget. Her ble ansatte og brukerrepresentanter på tvers av klinikker tatt med på råd for å finne ut av hvordan sykehuset kunne bli best mulig for de som skal bruke det.

Den brede involveringen av brukere er en ny måte å utvikle sykehus på, også for Sykehusbygg som leder prosessen på oppdrag for Helse Nord. Gevinsten kommer forhåpentligvis like etter innflytting høsten 2024, ved at sykehuset fungerer fra dag en og at det er få eller ingen behov for tilpasninger eller ombygginger.

Streng HMS

‒ Vi valgte fredager som visningsdag, for å ta mest mulig hensyn til bygningsarbeiderne. Fredager er det noe lavere aktivitet her, fordi mange pendler og jobber inn fredagen. Det er viktig for oss å ta hensyn til de som skal gjøre sin jobb. Dette er foreløpig deres bygg og deres arbeidsplass, vi er kun gjester i bygget, understreker Svanberg i HMS-runden inne på prosjektkontoret før omvisningen tar til.

omvisning foajeen
Slik ser det foreløpig ut i hovedinngangen. Sykehusapoteket kommer til høyre for inngangen, og det er takhøyde opp samtlige etasjer og til yttertaket. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Under omvisningen må alle utruste seg med hjelmer, vester, beskyttelsesbriller, hansker og vernesko. Kun 10 personer kan tas med inn i slengen, og hvem som deltar i hver gruppe er helt tilfeldig etter «først til mølla»-prinsippet.

‒ Etter juni vil vi tilby mer avdelingsspesifikke omvisninger, for å kunne gå mer i dybden på hver enkelt funksjon, forklarer Svanberg.

Slik får de ulike enhetene ved sykehuset planlegge overflyttingen om et drøyt år fra nå, enda bedre.

Teknisk prøvedrift

I januar 2024 begynner den tekniske prøvedriften av sykehuset for å sikre at alt fungerer som det skal. Et halvt år senere igangsettes selve flytteprosessen fra gammelt til nytt sykehus.

Svanberg og Søderholm kan fortelle at responsen på omvisningene så langt har vært veldig god. Både når det gjelder interessen for å delta, og ikke minst alle tilbakemeldingene som kommer spontant mens de vandrer rundt: «Så romslig!» «Så genialt!» «For en stilig løsning!» «Så svære rom!» «Dette blir jo helt fantastisk!»

omvisning poliklinikk
Somatisk poliklinikk er ferdig nedvasket og alle må på med blå sokker utenpå skoene for å få se seg rundt. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

Superlativene hagler også i det dagens gjeng loses fra etasje til etasje, mens det filmes, fotograferes og snappes ivrig.

Somatisk poliklinikk er ferdig nedvasket og alle må på med blå sokker utenpå skoene for å få se seg rundt. I arealene til hudbehandling er et stort behandlingsbadekar allerede på plass.

Lydhøre for nye løsninger

Svanberg forklarer hvordan de store baderommene, de som er handikaptilpasset, har fått elektrisk hev og senkbare toalett. Slik skal det bli enklere å få slitne pasienter på beina igjen etter toalettbesøk, samt bedre arbeidsforhold for ansatte.

‒ Vi har kommet med ønsker og utfordringer som Sykehusbygg ikke kjente til fra før. Noen av disse er brukertilpassede løsninger som allerede eksisterer på sykehuset i Narvik, som fungerer så godt at vi har insistert på å få de med oss inn i det nye sykehuset, sier Svanberg.

omvisning HMS inne
Før de guidede turene hver fredag, må alle gjennom HMS-reglene inne på prosjektkontoret. Viggo Søderblom står ved skjermen. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress 

En «verdensnyhet» i nye UNN Narvik er et eget stellerom for de med store funksjonsutfordringer. En engasjert pårørende redegjorde i OU-prosessen for hvor uverdig det er når sykehuset ikke kan tilby slike rom. Både store barn, ungdom og voksne trenger å få skiftet og stelt seg på en verdig måte mens de deltar i samfunnet. Da hjelper det ikke med stellerom for babyer.

Dette er bare ett eksempel på konkrete innspill og ønsker fra pasienter og pårørende som har vært involvert i utviklingen av det nye sykehuset.

Et annet finner vi på medisinsk avdeling hvor skifterommet inn til isolatet har hull i veggen mellom ren og skitten sone. Her skal det inn en dekontaminator i veggen som lar deg hente ut rent utstyr på den siden du går inn, og legge inn skittent på motsatt side. En konstruksjon som opprinnelig ble laget av Viggo Søderblom selv på det gamle sykehuset.

Helhetlige pasientforløp

omvisning resepsjon og gang til helsehus
Her vises sykehuset og helsehusets felles resepsjon til venstre, malt i rødoransje, og vi ser gangen innover mot Narvik helsehus. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

I omvisningene på Furumoen gjør veiviserne et poeng av å vise fram arealene på tvers av funksjoner. Det nye sykehuset ligger an til å bli et utstillingsvindu for fremtidens helsetjeneste. Her skal lidelser innen somatikk, psykisk helse og rus og avhengighet kunne behandles helhetlig under samme tak.

Sykehuset er i tillegg bygd sammen med Narvik kommune sitt nye helsehus og har varm overgang til Furumoen sykehjem.

I dag er tilfeldigvis PSHT (Pasientsentrert helsetjenesteteam) som vises rundt. Dette er et team hvor sykehuset og kommunen jobber pasientsentrert, helhetlig og proaktivt rundt pasienter med mange samtidige diagnoser. De jobber for at pasienten får riktige tjenester til riktig tid, og for å forebygge ytterligere sykdom. PSHT skal ha lokaler i det nye helsehuset.

Utenfor starter arbeidene allerede i sommer. Både veinettet og parkeringsplasser skal opprettes, men først og fremst skal det på plass gode uteareal for pasienter og ansatte. Det kommer rullestoltilpassede turstier, beplantning og benker. Bak sykehuset er det også mulig å gå rett opp til Tøttadalen, som er Narviks mest brukte turområde. Her er et nettverk av turstier som passer for alt fra småbarnsfamilier til toppturfolket.

LES FLERE SAKER om Nye UNN Narvik her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.