– Veldig bra for pasientene

I løpet av 2015 skal totalt 32 pakkeforløp for kreft være klar. De fire første innføres 1. januar.

– Innføring av pakkeforløpene er bra både for samhandlingen inne på UNN og med de andre helseforetakene. Ikke minst er det veldig bra for pasientene, mener Lise Balteskard fra Fag- og forskningssenteret.

1. januar skal helsevesenet være klar til å ta i bruk pakkeforløp for kreft for ”de fire store”: Prostatakreft, brystkreft, lungekreft, og endetarms- og tykktarmskreft.

Der fastlegen eller legen på lokalsykehuset har det som kalles en ”begrunnet mistanke” om kreft skal de merke henvisningen med pakkeforløp. I løpet av 2015 skal det også komme pakkeforløp for de andre krefttypene – 28 i alt.

Det skal gi både bedre og raskere oppfølging av pasientene, men det innebærer også en risiko for overbehandling. Tall fra Danmark viser at bare 10 prosent av de som henvises til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft, faktisk har kreft.

Alarmsignaler

For eksempel er ett av alarmsignalene for lungekreft at pasienten har hatt hoste i mer enn tre uker. Men det trenger selvfølgelig ikke være kreft, det kan like godt være en infeksjon, og en røntgenundersøkelse avklarer om pasienten skal inn i et pakkeforløp. Pasientens alder og om han eller hun røyker må selvfølgelig tas med i vurderinga.

– Derfor er vi avhengige av at vi har leger med god klinisk teft som ikke skriver ”pakkeforløp” bare noen av kriteriene er oppfylt. I så fall kan det bli et voldsomt trykk på diagnostikken hos oss, forteller Balteskard.

 Veiledere på nett

Helsedirektoratet har utarbeidet både forløpsbeskrivelser, pasientinformasjon og diagnoseveiledere for hvert enkelt pakkeforløp. Pasientinformasjon om de ulike krefttypene ligger også tilgjengelig på helsenorge.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.