prisutdeling utdanningspris forskningspris (3 av 3)

Stolte prisvinnere sammen med en like stolt direktør. F.v. Hanne Schjølberg, May-Tove Ludvigsen, Angela Hennig, David Johansen og Ole Kristian Grønli. Foto: Per-Christian Johansen

Velfortjent heder til førsteklasses fagmiljøer

prisutdeling utdanningspris forskningspris (3 av 3)
Stolte prisvinnere sammen med en like stolt direktør. F.v. Hanne Schjølberg, May-Tove Ludvigsen, Angela Hennig, David Johansen og Ole Kristian Grønli. Foto: Per-Christian Johansen

Allsidig forskning innen alderspsykiatri og dedikert satsing på praksis og opplæring ble belønnet med Forskningsprisen og Utdanningsprisen på direktørens allmøte 5. juni.

En glad overlege Ole Kristian Grønli mottok årets Forskningspris. Utmerkelsen fikk han for sin innsats med å bygge opp et svært godt forskningsmiljø på alderspsykiatrisk avdeling.

prisutdeling utdanningspris forskningspris (1 av 3)
Overlege Ole Kristian Grønli mottar Forskningsprisen 2024 fra direktør David Johansen. Prisen får han for sin mangeårige innsats som "forskningsmotor" i alderspsykiatrisk avdeling. Foto: Per-Christian Johansen
Grønlis forskningsinnsats har gitt spisskompetanse på områder som depresjon, alkoholavhengighet, utredning av demens, differensialdiagnostikk og sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykisk helse. Spisskompetansen er viktig og nyttig for både pasienter, pårørende og andre fagmiljøer, heter det i juryens begrunnelse.

Favner bredt

– Det er en stor ære og inspirasjon å få en sånn pris. Vi er ikke så store at vi kan fordype oss i ett stort forskningsprosjekt, men vi prøver å la folk som er interessert i et felt få forske på det. Jeg har forsøkt å inspirere og støtte kolleger som har ønsket å gjøre forskning, og forsket en del selv også. Så dette er en anerkjennelse av forskning og veiledning som har pågått over mange år innen en rekke fagfelt, sier Grønli.

Kommende prosjekter som Grønli er involvert i handler om bruk av ketamin i forbindelse med samtidig alkoholmisbruk og depresjon, pluss to multisenter  demensstudier. I tillegg vil Grønli og kollegene bidra i en studie fra Tromsøundersøkelsen som ser på sammenheng mellom traumer i barndommen og somatisk sykdom i voksen alder.

Hva prispengene på 25 000 kroner skal brukes til?

– Det har jeg ikke rukket å tenke på, smiler Grønli.

Utdanningsprisen – satsing på kvalitet og kompetanse

Utdanningsprisen 2023-24 gikk til sengeposten med det lange navnet, som har markert seg positivt i mange sammenhenger det siste året: Gynekologisk, urologisk, endokrin- og plastikkirurgisk sengepost. Utmerkelsen på 25 000 kroner pluss heder og ære får de for sitt solide arbeid med kvalitet i praksis og opplæring. Innsatsen har skapt både engasjement, motivasjon og et godt rennommé. Juryen fremhever spesielt:

prisutdeling utdanningspris forskningspris (2 av 3)
Direktøren overrekker årets Utdanningspris til May-Tove Ludvigsen (f.v.) og Hanne Schjølberg fra gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost. Foto: Per-Christian Johansen
  • Nytenkende og tverrfaglig arbeid
  • Varierte og tilpassede pedagogiske metoder
  • Satsing på veiledningskompetanse
  • Rekruttering av elever og helsefaglærlinger
  • Stabilisering av ansatte med faglig påfyll og veilederkompetanse
  • Gode læringsarenaer for studenter

Prisen ble mottatt av seksjonsleder Hanne Schjølberg og enhetslederne May-Tove Ludvigsen og Angela Hennig. De er en dynamisk trio som jobber godt sammen med å utvikle både faget og folkene, slik at sengeposten skal være et bra sted både å være og å lære.

May-Tove Ludvigsen takket på vegne av sengeposten, og poengterte:

– Nøkkelen til stabilisering og rekruttering er utdanning. Vi rekrutterer fra universitetet, og stabiliserer ved å legge til rette for faglig utvikling. Det skaper engasjement og arbeidsglede, og gjør at folk får lyst å gå på jobb.

Hva betyr prisen for dere?

– Den viser at jobben vi har gjort over mange år synes ute i organisasjonen, og at det lønner seg å jobbe målrettet og strategisk med utdanning og kompetanseheving, sier Hanne Schjølberg.

Kompetansebygging og relasjoner

Sengeposten har til nå 12 sykepleiere med veiledningskompetanse, en videreutdanning de har tatt i regi av arbeidsgiver.

– Det er viktig for å inspirere våre ansatte til å ta imot nye studenter. Suksessfaktoren er å legge studietid inn i arbeidsplanen. Det er absolutt en god investering. Vi planlegger så langsiktig at det ikke skaper hull i turnus, forklarer Schjølberg.

Nyansatte som kommer på sommeren får en hel uke med strukturert opplæring.

– Da underviser våre pleiere dem i viktige rutiner og prosedyrer, slik at hver enkelt skal føle seg trygg. Det gir stabilitet og samhold. Utdanning og kunnskap styrker rett og slett hele sengeposten. Vi vil være best, og gjøre medarbeiderne så faglig gode at de ønsker å ta ansvar, understreker Angela.

david johansen juni 24 allmøte (2 av 3)
Direktør David Johansen holdt sitt første allmøte 5. juni. Foto: Per-Christian Johansen

Det høres ut som dere er gode både på struktur og relasjoner, som direktør David Johansen flere ganger har fremhevet som sentralt i god ledelse?

– Ja, vi kjente oss godt igjen der. Det er jo også sånn at vi tre har det veldig fint i lag, og gleder oss til å gå på jobb. Vi må også nevne avdelingsleder Ann Harriet Konradsen, som hele tiden har vært vår mentor, og gitt rom for å kunne jobbe på denne måten. Vi er veldig stolte av henne, poengterer May-Tove med støtte fra de andre to.

– Hva skal dere bruke pengene på?

– Prisen kom overraskende, så vi trenger litt tid til å summe oss, men det er ingen tvil om at pengene vil komme medarbeiderne og studentene til gode, forsikrer May-Tove Ludvigsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.