Velger helsefag for å hjelpe andre

Tilbudet ble etablert i 2014. Nå er syv nye helsefaglærlinger klare til å gjennomføre sin utdanning som helsefagarbeider ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Som følge av satsing fra Helse Nord har UNN vært med i satsingsprosjekt med mål om økt rekruttering av nye helsefagarbeidere. Dette med utgangspunkt i et økende behov de neste 10-15 årene. Nasjonale og regionale fremskrivinger viser at det vil komme et stort underskudd på kvalifiserte helsefagarbeidere, og i Helse Nord vil rundt 400 hjelpepleiere/helsefagarbeidere gå av med alderspensjon før 2020.

helsefag
Her er fem av de nye helsefaglærlingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Fra venstre: Hilde Johannessen, Inger Johanne Utsi, Hanne K. Jakobsen, Kine Holst og Karoline S. Larsen. Helt til høyre står Lill Ann Jordan, fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN. Foto: Per-Christian Johansen
Høsten 2014 ansatte UNN den første lærlingen i helsearbeiderfaget. Høsten 2015 ble ytterligere syv lærlinger ansatt, og i år syv nye tilknyttet sykehusene i henholdsvis Tromsø, Narvik og Harstad.

Samfunnsansvar

– Det er viktig å ta ansvar for rekruttering og ta på alvor samfunnsansvaret med tanke på utdanning av denne yrkesgruppen. Helsefagarbeiderne har en sentral og operativ rolle som pleiere, både når det gjelder i primærhelsetjenesten og i spesialistehelsetjenesten, sier Lill Ann Jordan, fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling ved Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN.

LES OGSÅ: Helsefagarbeiderne er bærebjelkene i helsevesenet.

Blant årets lærlinger er motivasjonen til å bruke de to neste årene på å ta fagbrevet stor. I forrige uke deltok fem av dem på en felles oppstartsamling, sammen med veiledere fra de ulike klinikkene ved UNN. Ingen Johanne Utsi fra Alta skal gjennomføre sin lærlingetid ved Psykisk helse og rusklinikken.

– Jeg synes det er spennende, spesielt å få jobbe i psykiatrien der det er viktig å kunne snakke med folk og samtidig være en god lytter til pasientene. Så langt har jeg bare møtt flotte folk i jobben, sier hun.

Springbrett

Hilde Johannessen (38) har vært tilknyttet UNN som vikar ved føde/barsel tidligere, men har sin bakgrunn fra hotell- og restaurantbransjen. Hun ser nå på lærlingplassen som et springbrett til ytterligere helseutdannelse.

– Jeg har ventet mange år på denne muligheten fordi jeg vil utdanne meg til barnepleier på sikt. Nå har avdelingen for føde/barsel fått bevilget midler til en lærlingstilling, og det er helt fantastisk for min del. Å få jobbe med meningsfylt arbeid for andre mennesker er veldig givende, sier hun.

Hanne K. Jakobsen kommer rett fra skolebenken ved Breivika videregående skole, Kine Holst fra Svolvær fortsetter som helsefaglærling etter å ha tatt ambulansefag i fjor, mens Karoline S. Larsen hoppet av butikkjobben for å prøve noe nytt.

– Det er spennende og meningsfylt å jobbe med å hjelpe andre mennesker. Læringskurven har så langt vært bratt, men det virker veldig interessant, fastslår trioen.

– Prosjektet i regi av Helse Nord løper ut 2016, og vil da bli overført ordinær drift ved UNN, legger Lill Ann Jordan til.

Nysgjerrig på UNNs lærlingtilbud? Les mer her.

LES OGSÅ: Jenny vant VM for helsefagarbeidere

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.