Her, i de topp moderne operasjonsstuene i A-fløya, vil de dagkirurgiske pasientene bli operert fra og med tirsdag 20. november. - Vel møtt, her vil dere bli godt ivaretatt. Det lover seksjonsleder Linda Solbakken (foran), Synnøve Solem (anestesisykepleier dagkirurgen, bak til venstre), Anja Vatland (fagsykepleier på oppvåkninga dagkirurgen, bak i midten) og May-Bente Andersen (operasjonssykepleier dagkirurgen). Foto: Per-Christian Johansen

– Velkommen til vår nye dagkirurgi

Her, i de topp moderne operasjonsstuene i A-fløya, vil de dagkirurgiske pasientene bli operert fra og med tirsdag 20. november. - Vel møtt, her vil dere bli godt ivaretatt. Det lover seksjonsleder Linda Solbakken (foran), Synnøve Solem (anestesisykepleier dagkirurgen, bak til venstre), Anja Vatland (fagsykepleier på oppvåkninga dagkirurgen, bak i midten) og May-Bente Andersen (operasjonssykepleier dagkirurgen). Foto: Per-Christian Johansen

De har ventet i månedsvis. Men fra neste uke kan endelig de ansatte ved dagkirurgen UNN Tromsø ønske de første pasientene velkommen til plan 7 i den nye A-fløya.

De ansvarlige for spesialutstyr for anestesi og operasjon ved dagkirurgen gleder seg til å komme i orden i nye lokaler. Fra venstre: Aina Svenning, Monica Fjellberg og Mona Hemmingsen. Foto: Per-Christian Johansen
Mye utstyr må flyttes når dagkirurgen inntar A-fløya. Her ledet an av operasjonssykepleier Irina Richardsen. Foto: Per-Christian Johansen
Sykepleier Marita Myrvoll (til høyre) og hjelpepleier Rita Hansen sørger for å holde orden når de ansatte skal etablere seg på oppvåkninga ved den nye dagkirurgen. Foto: Per-Christian Johansen
På den femte planlagte flyttedatoen kan innflyttingen nå gjennomføres. Ulike byggetekniske årsaker ligger til grunn for forsinkelsene.

Nå kan seksjonsleder Linda Solbakken og de drøyt 40 medarbeiderne på dagkirurgen åpne dørene til store, flotte og luftige lokaler. Og ikke minst operasjonsstuer med topp moderne teknologi og utstyr.

– Dette har vi sett frem til lenge, og ventetiden har vært lang. Men nå er vi klare, sier Linda Solbakken, mens hun pakker ut de første flytteeskene i de nye lokalene.

SE DE ANSATTE  forberede seg til, og underholde på, åpningsdagen!

Mange pasientgrupper

I går ble de siste pasientene operert i de midlertidige lokalene på sørsiden av hovedbygget ved UNN i Breivika (C-fløya). Der har pasientene blitt godt ivaretatt de siste tre og et halvt årene, og underveis er medarbeiderne belønnet med KVAM-prisen 2017 i UNN.

Nå ser de ansatte frem til å kunne gi et enda bedre tilbud til dagkirurgiske pasienter. Årlig opereres mellom 4.000 og 5.000 personer med inngrep som retter seg mot eksempelvis øre-nese-hals- og nevrokirurgi, ortopedi og håndkirurgi, gynekologi, urologi, gastro- og plastikk- kirurgi.

– I løpet av de siste årene har det vært en stor utvikling innen dagkirurgi. Vi har fått nye pasientgrupper, og det gjennomføres større inngrep enn tidligere. Med nye operasjonsteknikker og andre måter å bedøve pasientene på kan likevel også disse pasientene reise hjem samme dag, eller overnatte på Pingvinhotellet til dagen etter- forklarer Linda Solbakken.

Respekt og omsorg

De ansatte trekker frem de 3,5 årene i C-fløya som en prosess der samholdet og arbeidsmiljøet har utviklet seg positivt, i takt med ventetiden på de nye lokalene. De siste månedene har de vært utålmodige, og har måttet gjøre om på blant annet ferieplaner grunnet stadige endringer på flyttedato.

– Med mindre lokaler i C-fløya har vi jobbet tett på hverandre og bygd opp et godt samarbeid internt. Vi har samtidig klart å øke aktiviteten, med stabilt antall ansatte. Og vi har hatt lite behov for innleie av vikarer, forklarer Linda Solbakken.

– Vi har et arbeidsmiljø som er preget av omsorg og respekt, og det sier også pasientene at de merker.

Det sier anestesisykepleier og tillitsvalgt Synnøve Solem, verneombud og fagsykepleier på oppvåkningen Anja Vatland og fagansvarlig operasjonssykepleier May-Bente Andersen.

Større areal kan gi nye utfordringer

Det gode arbeidsmiljøet lover de å videreføre i de nye lokalene, fortsatt til det beste for pasientene. Det til tross for at arealet de disponerer på A7 – som er tre ganger større enn de midlertidige – vil skape større avstander og noen nye utfordringer.

– Det blir ikke like lett å kommunisere direkte med hverandre lenger. Nå må vi trolig bruke mer telefon i stedet. Men da er det godt at vi kjenner hverandre så godt at vi vet hvem vi ringer til om ulike ting, sier Anja Vatland.

– Vi må nok evaluere arbeidsflyt og rutiner etter hvert som vi kommer i gang. Men vi er godt forberedt, og har blant annet simulert pasientflyt- og logistikk, på interne fagdager. Samtidig er det en fordel at vi nå kommer nærmere andre funksjoner i sykehuset, sier Linda Solbakken.

De neste dagene skal innflyttingen sluttføres og de siste forberedelsene gjøres på plan syv i den nye A-fløya. Førstkommende tirsdag, 20. november, ankommer første pasient til operasjon i de nye operasjonsstuene.

Innsjekk på automater

For de dagkirurgiske pasientene vil det også bli enkelte praktiske endringer. Først og frem registrering ved ankomst sykehuset.

Dagkirurgen UNN Tromsø:
  • 42 ansatte. I all hovedsak sykepleiere for oppvåkning, anestesi og operasjon.
  • Anestesileger, kontormedarbeidere, assistenter og instrumentassistenter er ansatt i andre avdelinger, men har sitt arbeidssted på dagkirurgen.
  • Daglig opereres ca 20 pasienter på dagkirurgen, både voksne og barn (ned til ett år).
  • Fagområder: Øre-nese-hals, oral-  og nevrokirurgi, hudlaserbehandling, ortopedi- og håndkirurgi, gynekologi, urologi, gastrokirurgi, gastromedisinsk utredning og behandling, plastikkirurgi.
  • Du finner dem på plan 7 i den nye A-fløya.

– Pasientene skal nå registrere sin ankomst selv, på de nye innsjekkingsautomatene ved hovedinngangen på plan A6. Deretter kan de vente i nærheten, før de blir innkalt til oss med en SMS for videre oppfølging. I mellomtiden er det viktig at de ikke lar seg friste av mat og drikke i kiosk og hotellvestibyle, men at de følger fasterutinene, poengterer Linda Solbakken.

LES OGSÅ: Automatinnsjekk også på poliklinikkene i A-fløya.

Når pasientene er på plass ved den nye dagkirurgen, vil det meste foregå som tidligere. Og selv om de fleste inngrepene foregår i narkose, vil pasientene underveis kunne oppleve de nye flotte omgivelsene – også på de åtte operasjonsstuene som er dobbelt så store som de gamle stuene.

– Ja, alle trilles våkne inn på operasjonsstuene. Det er der de får narkose eller bedøvelse, sier anestesisykepleier Synnøve Solem.

De åtte nye operasjonsstuene er «integrerte». Det vil si at mye av utstyret på stuene betjenes via berøringspanel og at ulike systemer kan «snakke» med hverandre. Ulike typer kamera tar opp bilder og video som kan vises på skjerm både inne på stuen og til andre enheter utenfor seksjonen. Dette vil være til stor nytte i undervisningssammenheng.

LES OGSÅ: Statsministeren åpnet A-fløya 1. juni.

Dagkirurgen UNN Tromsø:
  • 42 ansatte. I all hovedsak sykepleiere for oppvåkning, anestesi og operasjon.
  • Anestesileger, kontormedarbeidere, assistenter og instrumentassistenter er ansatt i andre avdelinger, men har sitt arbeidssted på dagkirurgen.
  • Daglig opereres ca 20 pasienter på dagkirurgen, både voksne og barn (ned til ett år).
  • Fagområder: Øre-nese-hals, oral-  og nevrokirurgi, hudlaserbehandling, ortopedi- og håndkirurgi, gynekologi, urologi, gastrokirurgi, gastromedisinsk utredning og behandling, plastikkirurgi.
  • Du finner dem på plan 7 i den nye A-fløya.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.