Forskning gjort ved føden UNN Tromsø kan vise seg å være svært nyttig for gravide med diabetes i framtida. Det fastslår fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen (fra venstre), jordmor og pHd-student Maren Johnsen og jordmor Meta Brand. Foto: Per-Christian Johansen

Vellykket forskning på eget fagfelt

Forskning gjort ved føden UNN Tromsø kan vise seg å være svært nyttig for gravide med diabetes i framtida. Det fastslår fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen (fra venstre), jordmor og pHd-student Maren Johnsen og jordmor Meta Brand. Foto: Per-Christian Johansen

Resultatene nådde til topps internasjonalt etter at jordmødrene ved UNN Tromsø satte i gang et eget forskningsprosjekt for gravide med diabetes.

Forskningen er gjennomført uten eksterne midler og parallelt med ordinær drift ved fødeavdelinga. 28 diabetsmødre ble inkludert, og resultatene viste at håndmelking av morsmelk de siste tre ukene før fødselen ga positive resultater.

Studien ble i sommer publisert i verdens mest anerkjente magasin om amming , «The international breastfeeding journal». 

- Vi har klart å forske med hjelp av pupper og sprøyter, forklarer jordmor Meta Brand. Foto: Maren Johnsen

Anerkjennelse

– Dette er en stor anerkjennelse for den innsatsen vi i avdelingen har lagt ned i dette arbeidet, samt for de mødrene som bidro i studien. Det er fantastisk å se at de kan hjelpe sine egne nyfødte med denne metoden , sier jordmor og pHd-student Maren Johnsen.

Nyfødte barn av diabetesmødre  kan ofte ha ustabilt blodsukker de første døgnene etter fødsel.  Vanlig tiltak kan være å gi den nyfødte morsmelkerstatning for å regulere blodsukkeret. Prosedyren som er forsket på kan bidra til å stabilisere babyens blodsukker ved hjelp av håndmelket råmelk fra mor.

Forskningen er den første i både Norge og Norden av sitt slag, og er inspirert av liknende studier i Australia og New Zealand.

«Nytt ammefremmende verktøy»

Maren Johnsen – som selv har gått gravid den siste tiden – fremhever sammen med fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen og jordmor Meta Brand at studien er gjennomført som en del av ordinær drift ved fødeavdelingen.

Både jordmødre, leger og barnepleiere har vært involvert i forfatternes prosjekt

– Dette er gjort både kostnadseffektivt og med null form for teknologi. Her har vi kun hatt hjelp fra mors bryster og sprøyter, sier de smilende.

Denne «strikkepuppen» har jordmødrene brukt til å demonstrere hvordan håndmelking kan utføres til deltakerne i studien. Foto: Oddny Johnsen

Evalueringen blant deltakerne ga også topp tilbakemeldinger på en tilfredshetsundersøkelse.

– 27 av de 28 deltakerne i studien ga toppscore i etterkant. Ammefrekvensen 6-8 uker etter fødselen var høyere i vår deltakergruppe sammenlignet med andre studier om amming hos diabetesmødre, sier Maren Johnsen.

Dele kunnskapen

Enn så lenge er ikke erfaringene overført til en permanent prosedyre ved fødeavdelinga. Men resultatene er likevel nyttig å ta med seg når fremtidige gravide med diabetes nærmer seg fødselen.

– Nå har vi et kunnskapsbasert grunnlag til å gi informasjon og besvare spørsmål rundt dette.  Etter hvert tenker vi å etablere en egen prosedyre om håndmelking før fødsel. Dette er noe som kan deles med leger og jordmødre i svangerskapsomsorgen, og bli et samarbeid med «Nasjonal kompetansetjeneste for amming»,  sier Gunnbjørg Andreassen.

LES OGSÅ: Diabetesmødre i unik forskning

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.