Selfi sifer 3

De fleste av de ansatte i SIFER Nord fikk være med på feiringen da nettsiden selfie.no ble lansert. Samtidig feiret de at implementeringen i Helse Nord er fullført. Fra venstre: Veronica Fjeld, Eirin Høegh, Julie Hanssen, Nina Gundersen, Line Solbakken, Camilla Rasmussen, Marianne Silsand, Kirsti Seljenes, Emilia Olsen, Silje Heim og Mariel Pettersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

UNN-prosjekt til hele landet

Selfi sifer 3
De fleste av de ansatte i SIFER Nord fikk være med på feiringen da nettsiden selfie.no ble lansert. Samtidig feiret de at implementeringen i Helse Nord er fullført. Fra venstre: Veronica Fjeld, Eirin Høegh, Julie Hanssen, Nina Gundersen, Line Solbakken, Camilla Rasmussen, Marianne Silsand, Kirsti Seljenes, Emilia Olsen, Silje Heim og Mariel Pettersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

SIFER Nord ved UNN Åsgård har utviklet et selvhjelpsprogram som kan hjelpe innsatte i fengsel til å bedre mestre egen livssituasjon. SELFI er nå tatt i bruk ved alle nordnorske fengsel, mens resten av landet venter utålmodig på å få tak i materiellet.

En undersøkelse fra Helse Sør-Øst i 2014 viser at ni av ti innsatte i norske fengsel har tegn på å ha en eller flere psykiske lidelser. Mange er ikke oppmerksom på dette selv, og forskningen viser at innsatte er en gruppe som ofte ikke søker hjelp for psykiske plager.

Da Line Elisabeth Solbakken ble ansatt som psykologspesialist i SIFER nord i 2019, fikk hun beskjed om at det var hun som skulle ha ansvar for fagområdet fengselshelse ved kompetansesenteret. Det innebærer å gi et tilbud til fem fengsler fra Mosjøen i sør til Vadsø i nord.

selfie sifer Line Elisabeth Solbakken 2
Line Elisabeth Solbakken, ansvarlig for fagområdet fengselshelse ved SIFER Nord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Solbakken innså at hun burde tilby noe som var godt tilpasset fengselshverdagen og som kunne virke på avstand, om hun skulle lykkes med å gjøre en forskjell for de innsatte. Hun undersøkte først hva som fantes av selvhjelpsressurser for innsatte, både i Norge og andre land, men endte opp med å ta initiativ til å utvikle noe selv.

Brosjyre erstatter PC

‒ Mange som havner i fengsel sliter med å ivareta sin egen psykiske helse, og det er veldig vanlig å ha søvnproblemer. Innsatte trenger tilrettelagte tips til gode øvelser og strategier som kan hjelpe dem i å få det litt bedre i soningshverdagen, forklarer Line Elisabeth Solbakken.

SELFI er kommet til som resultat av et unikt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved UNN Åsgård, fengselshelsetjenesten i kommunene Tromsø, Vadsø, Bodø og Vefsn, ansatte ved Kriminalomsorgen Region Nord og ikke minst representanter for de innsatte.

‒ Det som finnes av vanlige selvhjelpsråd, som for eksempel «gå en tur i skogen» eller «ring en venn», fungerer jo ikke for innsatte. De kan heller ikke motta hjelp via elektroniske apper fordi de fratas telefon og PC med nett-tilgang i fengselet. Derfor tilbys SELFI som en lettlest brosjyre med relevante illustrasjoner fra de innsattes hverdag, forteller Nina Gundersen.

Tilbys i hele Norge

Hun jobber også som psykolog i SIFER, og er nå prosjektleder for SELFI, med ansvar for å spre selvhjelpsprogrammet til samtlige fengsel i Norge. Med seg har hun prosjektmedarbeiderne Camilla J. Rasmussen og Eirin Høegh. De skal i april i gang med å lansere SELFI for fengslene i Helse Midt, deretter følger Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Rundt 200 innsatte i nordnorske fengsel fikk teste SELFI-heftet i et pilotprosjekt, og ga svært gode tilbakemeldinger. Prosjektet får nå inn historier om hvordan hele avdelinger har begynt å praktisere heftets råd for bedre søvn, med redusert bruk av sovemedisin som ett av resultatene.

Selfi sifer 4
Disse utgjør grunnstammen for SELFIE-prosjektet. Fra venstre: Prosjektmedarbeider Eirin Høegh, initiativtaker Line Elisabeth Solbakken, prosjektleder Nina Gundersen og prosjektmedarbeider Camilla Jonette Rasmussen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Tilbakemeldinger fra tidligere innsatte og de som har brukt heftet til nå, er uvurderlige for oss. Jeg tror denne tette involveringen fra alle parter underveis, er årsaken til at vi får så gode tilbakemeldinger, og at SELFI-materiellet allerede er etterspurt. Vi forsøker å følge opp alle som tar kontakt med oss, sier Gundersen.

I februar fikk SELFI egen nettside, med informasjon og videoer til bruk i selvhjelpsarbeidet. Prosjektlederen anslår at det vil ta cirka et år per helseregion å få SELFI helt på plass.

Viktig brukermedvirkning

‒ Vi har mange å takke for at SELFI er blitt til. Leder Erlend Bugge støttet prosjektideen fra første stund, og har vært involvert i alle faser av prosjektet. Det var også han som kom på akronymet SELFI. Christina Grytå i Helsekompetanse har gjort en utmerket jobb med å designe og illustrere heftet, plakater, nettside, animasjonsvideo og e-læringsprogrammer. Sist, men ikke minst vil vi takke Gro Lind-Olsen, som er leder av Wayback Tromsø. Hun og innsatte, som har deltatt i en fokusgruppe, har kommet med innspill vedrørende utforming, grafikk og innhold. For eksempel ville hele siden om hvordan holde kontakt med omverdenen via brev, ikke vært med hadde det ikke vært for brukernes tilbakemeldinger, skryter Solbakken.

Akkurat den siden gir også gode tips til hvordan kommunisere med barn, og hvordan formulere seg slik at det er enklere for de på utsiden å sende brev tilbake.

Ellers har heftet tips og triks for avspenning, det å lede tankene sine ut fra grubling og tankekjør og negativt fokus. Det er også gode strategier for problemløsning og mestring av angst og sinne.

‒ Heftet tar utgangspunkt i evidensbaserte behandlingsmetoder, og det forskning viser er utfordrende for de som sitter i fengsel. Vi har benyttet elementer fra kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi og positiv psykologi. Øvelsene i heftet er forankret i disse tilnærmingene og tilpasset fengselssituasjonen, forklarer Nina Gundersen.

selfie sifer Nina Gundersen 2
Nina Gundersen har ledet Selfie-prosjektet på vegne av SIFER Nord, og brosjyren som er utarbeidet gir blant annet gode tips til hvordan kommunisere slik at det er enklere for de på utsiden å sende brev tilbake. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tipsene kan selvsagt brukes av alle, og forhåpentligvis vil de innsatte ta med seg gode råd og rutiner fra SELFI når de skal ut i samfunnet igjen.

E-læring for ansatte

SELFI er finansiert gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland. Disse to tildelte prosjektet 1,3 millioner ved oppstart, og har senere bevilget årlige midler til prosjektet. I tillegg er prosjektet finansiert av Helse Nord, og med prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Selvhjelpsheftet er foreløpig trykket opp i 700 eksemplarer.

Når fengslene tar i bruk SELFI kan de både kjøre animasjonsvideoer via egne TV-skjermer og som plakatoppslag. Samtidig får de ansatte tilbud om e-læringskurs for å kunne hjelpe og veilede innsatte i å bruke heftet. Alle som jobber klinisk med innsatte, for eksempel sykepleiere og sosionomer, får også tilbud om e-læringkurs i SELFI på et «nivå 2». Prosjektet har også som mål å få  SELFI inn i utdanningen av fengselsansatte.

Det at ideen startet hos Solbakken, SIFER og Helse Nord, har initiativtakeren et enkelt svar på.

‒ Jeg er utdannet samfunnspsykolog. Det betyr at jeg har spesialisert meg i hvordan vi kan formidle psykologisk kunnskap ut til store grupper i befolkningen. Kanskje er årsaken til at tilbudet ikke har vært tilgjengelig før, at vi rett og slett ikke er så mange samfunnspsykologer i spesialisthelsetjenesten? I tillegg hadde vi ikke klart dette uten den sterke brukermedvirkningen og engasjementet fra Wayback, understreker Line Elisabeth Solbakken.

SIFER Nord håper at SELFI kan følges med forskning for å se på effekten både for den enkelte bruker, og for samfunnet. Neste steg i prosjektet er å oversette SELFI-materiellet til andre språk, blant annet fordi over 30 prosent av de innsatte i norske fengsel ikke er norske statsborgere. I første omgang skal heftet oversettes til samisk, engelsk og arabisk.

Du kan lese mer om betydningen SELFI har hatt for innsatte ved Tromsø fengsel i denne artikkelen på nordlys.no (krever abonnement).

Fakta:

  • SIFER Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri, tilhørende Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Lokalisert ved UNN Åsgård (Tromsø).
  • SELFI er et selvhjelpsprogram, utviklet for at innsatte i norske fengsel skal få informasjon om psykisk helse og tips til hvordan de kan ta vare på seg selv under soning. Les mer på www.selfi.no
  • SELFI-heftet er utformet i et samarbeid mellom SIFER Nord, Kriminalomsorgen, fengselsinnsatte, WayBack og Helsekompetanse.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.