Student Ylva Velva roser opplegget hun nettopp har vært gjennom med en egen studentpost ved hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost, UNN Tromsø. Til høyre følger veileder og fagsykepleier Siw Johansen med på at riktige medisiner plukkes frem til pasientene. Foto: Per-Christian Johansen

Vellykket omlegging av sykepleiepraksis

Student Ylva Velva roser opplegget hun nettopp har vært gjennom med en egen studentpost ved hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost, UNN Tromsø. Til høyre følger veileder og fagsykepleier Siw Johansen med på at riktige medisiner plukkes frem til pasientene. Foto: Per-Christian Johansen

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost ved UNN Tromsø lot seg inspirere av kolleger i Harstad. Nå har det første kullet med sykepleiestudenter vært gjennom den nye praksisordning med studentaktiv post.

10 studenter gjennomførte piloten for den nye praksisen høsten 2018, mens 10 nye studenter har vært ved avdelingen de siste 10 ukene.

Omleggingen går i første rekke ut på å gi studentene mer ansvar fra første dag i praksis. Der de tidligere har blitt opplært ved å «skygge» en veileder, har studentene nå fått jobbe selvstendig med pasientene selv – fra første dag i praksis.

Både studenter, veiledere og lektor på sykepleierutdanning ved UiT er fornøyd med den nye studentposten som er pilotert ved hjerte,- lunge- og karkirurgisk sengepost, UNN Tromsø. Fra venstre studentene Andrea Jørstad, Ylva Velva, veileder Ragnhild Neubauer, UiT-lektor Eva Mäki og fagsykepleier med studentansvar Siw Johansen. Foto: Per-Christian Johansen
Og erfaringene er samstemte om at ordningen har falt i smak.

– Det har vært befriende og lærerikt. Vi har fått jobbe selvstendig og hatt mer ansvar for pasientene. Samtidig er det alltid noen vi kan spørre ved behov. Vi har trivdes veldig godt her, sier sykepleierstudentene Andrea Jørstad og Ylva Velva.

Inspirert av UNN Harstad

Inne på avdelingen er det etablert et eget rom som er tilrettelagt som studentpost, nærmest som et eget ekstra vaktrom. Der har praksisstudentene tilgang til datasystemene de trenger på jobb, og kan også utveksle erfaringer seg imellom.

– Dette rommet har vi fått tilrettelagt i nært samarbeid med universitetet, sier fagsykepleier Siw Johansen, som gjennom en kombinert stilling mellom UNN og UiT er ansvarlig for studentpraksisen ved hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost.

Sammen med universitetslektor Eva Mäki har Johansen etablert den nye praksisordningen for sykepleierstudentene. For å få realisert den nye studentaktive posten, ble det søkt samarbeidsmidler fra både UNN (Felles Utdanningsutvalg) og Det Helsevitenskaplige fakultetet (Midler for utvikling av fremtidsrettede læringarenaer). Drøyt 100.000 kroner ble innvilget og benyttet til blant annet frikjøp av sykepleieveiledere,, veiledning av sykepleieveiledere, datamaskin til vaktrom og andre pedagogiske virkemidler.

– Vi ble inspirert av det de hadde etablert i Harstad, og dro dit på studietur i januar i fjor. Sist høst gikk vi i gang med en egen pilot, der målet har vært å få mer engasjerte studenter som er nysgjerrige og tar mer ansvar for egen læring. Og tilbakemeldingene så langt har vært veldig gode, sier Johansen og Mäki.

Studentposten er etablert med et eget vaktrom for studentene. Der har Pia Øien (til høyre), Malin Øren og de andre studentene tilgang til dataverktøyene de benytter i praksisen. Foto: Per-Christian Johansen

– For studentene har det gitt en brattere læringskurve, og for enkelte har det nok vært litt tøft i starten. Men gjennom tidlig kontakt med pasientene blir studentene raskt mer selvstendig, og lærer seg å ta egne avgjørelser, sier Siw Johansen.

God læring

Også veileder Ragnhild Neubauer, sykepleier ved studentposten, mener det nye praksisopplegget er bedre tilrettelagt.

– Dette er veldig god læring til de selv skal ut i arbeidslivet. Sammen med studentene oppdager vi nå ting sammen, og deler lettere erfaringer, sier hun.

– Studentene får ansvar, og tar ansvar, supplerer Eva Mäki.- Vi føler oss viktigere, og det motiverer til å gjøre en god jobb, bekrefter Andrea Jørstad og Ylva Velva.

Med de gode erfaringene, vil ordningen med studentaktiv post nå bli videreført ved sengeposten i Hjerte- og lungeklinikken. Og oppfordringen er at dette bør vurderes av flere avdelinger og klinikker ved UNN.

– Vi har prøvd mange ulike modeller tidligere, men ser nå at studentene lærer mer og raskere. Våre erfaringer er i hvert fall bare positive, avslutter Siw Johansen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.