Overlege Kristina Flemming (til høyre) og diabetessykepleier Astrid Figenschou har sammen med resten av diabetesteamet ved barneavdelinga lyktes med sin pedagogiske og faglige oppfølging av barn og ungdom som rammes av diabetes. Her med løven Lenny som blant annet brukes til å vise hvordan insulin settes for å balansere blodsukkeret. Foto: Per-Christian Johansen

Vellykket satsing på barnediabetes

Overlege Kristina Flemming (til høyre) og diabetessykepleier Astrid Figenschou har sammen med resten av diabetesteamet ved barneavdelinga lyktes med sin pedagogiske og faglige oppfølging av barn og ungdom som rammes av diabetes. Her med løven Lenny som blant annet brukes til å vise hvordan insulin settes for å balansere blodsukkeret. Foto: Per-Christian Johansen

 Inspirert av svenske resultater bestemte diabetesteamet ved UNNs barneavdeling seg for å ta grep. I løpet av ett år snudde de fra å være på gjennomsnittet i Norge, til å bli best i klassen i oppfølging av barnediabetes.

Diabetessatsingen på barn ved UNN Tromsø er gjennomført av blant andre overlege Arild Leknessund (fra venstre), overlege Kristina Flemming, diabetessykepleier Astrid Figenschou og til glede for klinikkoverlege Hans Petter Fundingsrud ved Barne- og ungdomsklinikken. Foto: Per-Christian Johansen
Overlege Kristina Flemming forteller hvordan forbedringsarbeidet ved barneavdelinga UNN Tromsø har gitt positive resultater, noe fallet på den blå kurven på skjermen i bakgrunnen viser. Foto: Per-Christian Johansen
Tall hentet fra Barnediabetesregisteret, som ble publisert i høst, viser en markant endring fra 2014 til 2015 ved UNN Tromsø. I det nasjonale registeret, der nesten alle barn med diabetes i Norge registreres med blant annet «langtidsblodsukker» (Hba1c) én gang i året, er behandlingsmålet at HbA1c skal ligge under 7,5 prosent.

Ved UNN Tromsø gikk tallene fra gjennomsnitts HbA1c 8,3 i 2014 til 7,4 i fjor. Ingen andre sykehus kunne vise til tilsvarende tall, mens landssnittet endret seg fra 8,3 til 8,1 i samme periode.

Overfører motivasjon til pasientene

– Det er våre pasienter som selv har fått til dette, men vi håper jo at vi hjulpet dem på veien. Bakgrunnen er at vi i desember 2013, på et årlig registermøte om barnediabetes, fikk presentert tall fra sykehuset i Växjö. De forklarte i detalj hvordan de hadde jobbet med å få ned HbA1c hos barn. Dette tok vi med oss hjem som inspirasjon, og begynte å tenke annerledes.

– For oss var det veldig motiverende å se at det er mulig å oppnå så gode resultater. Blant annet handler det om å motivere og påvirke pasientene gjennom bedre informasjon og kommunikasjon om hva som er fint blodsukker, og hvordan man kan oppnå det. Vi satte tydeligere mål, der vi ønsket å få blodsukkeret til å ligge mest mulig i normalområdet for friske personer, forklarer overlege Kristina Flemming, som har interessert seg ekstra for barnediabetes de siste årene.

Arbeidet ga etter hvert hyggelige resultater. Av de mellom 70 og 80 pasientene under 18 år som årlig behandles for diabetes ved UNN, nådde 56 prosent behandlingsmålet om en HbA1c på under 7,5 prosent ved «årskontrollen» i 2015.

– Vi har jobbet mye med å redusere frykten for lavt blodsukker. Denne frykten har hengt igjen fra tidligere da det var dårligere behandlingsmetoder. I Sverige har de erfart at det er trygt for barn å ligge litt lavt i blodsukker noen ganger i uken, og det har vi skapt forståelse for også blant våre pasienter, sier Flemming.

Tettere samarbeid

Diabetespasienter måler blodsukkerverdien mellom fem og ti ganger om dagen, og spesielt i forbindelse med måltider. Da beregner de selv innholdet av karbohydrater i planlagt måltid, og regulerer insulindosene opp mot dette. HbA1c måles ca. 4 ganger årlig, når pasientene kommer til kontroll hos diabetessykepleier og/eller lege.

For å få tettere og bedre oppfølging, kan pasientene nå også legge inn målingene på et lukket nettsted som leger og diabetessykepleier gis tilgang til. Da kan utviklingen følges fortløpende, og pasientene får tilbakemeldinger fra lege mellom de fire årlige målingene ved sykehuset.

Fakta diabetes type 1:

* Barn som får diabetes (0-18 år) får diabetes type 1.

* Totalt har mer enn 2.500 norske barn under 15 år diabetes type 1. Ved UNN følges årlig mellom 70 og 80 barn opp for sykdommen.

* Hvert år oppstår rundt 300 nye tilfeller av barnediabetes i Norge. Ved UNN er tallet mellom 15 og 20.

* Sykdommen oppstår ved at bukspyttkjertelen i løpet av kort tid slutter å produsere insulin. Kroppen blir derfor helt avhengig av å få tilført det blodsukkersenkende hormonet gjennom sprøyter eller pumper.

* Diabetesrammede må forholde seg til sykdommen livet ut.

* Les mer om barnediabetes her: http://diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-1/barn/

Kilde: Diabetesforbundet

– Vi har laget nye prosedyrer som sikrer god oppfølging når nye pasienter kommer inn med nyoppdaget diabetes. Da er det alltid snakk om ø-hjelp for å komme raskt i gang med behandlingen. Vi lærer opp både barn og foreldre raskere og bedre, og ønsker at barna skal bli mest mulig selvstendig tidligst mulig. Det er viktig at de prøver å bli venner med sykdommen, som de skal ha resten av livet, forteller Kristina Flemming.

– Vi har også jobbet med holdningsendring ved poliklinikken blant de som har hatt diabetes noen år. Også her med tanke på frykten for lavt blodsukker, der vi har vært mer aktiv med tanke på regulering av blodsukkeret, legger diabetessykepleier Astrid Figenschou til.

Julekosen…

Hun poengterer at det er fullt mulig å ha et fint og positivt liv til tross sykdommen, også nå som julehøytiden står for tur.

– Det viktigste er selvfølgelig det pasientene gjør hver dag ellers i året. Men det er fullt mulig å kose seg litt ekstra i jula hvis man bare er nøye med egne målinger og setter nok insulin til karbohydratene, poengterer hun.

UNN har også involvert egen barnepsykiater, psykolog og sosialpediater i diabetesteamet på barneavdelingen for å bidra til en best mulig oppfølging.

Det gode arbeidet med barnediabetes var for øvrig en av kandidatene til årets Kvam-pris ved UNN, og ble trukket frem av direktør Tor Ingebrigtsen på sitt halvårlige møte denne uken. Prisen gikk imidlertid til sengeposten ved kreftavdelingen.

Her kan du lese hele årsrapporten for barnediabetesregisteret 2015.

Fakta diabetes type 1:

* Barn som får diabetes (0-18 år) får diabetes type 1.

* Totalt har mer enn 2.500 norske barn under 15 år diabetes type 1. Ved UNN følges årlig mellom 70 og 80 barn opp for sykdommen.

* Hvert år oppstår rundt 300 nye tilfeller av barnediabetes i Norge. Ved UNN er tallet mellom 15 og 20.

* Sykdommen oppstår ved at bukspyttkjertelen i løpet av kort tid slutter å produsere insulin. Kroppen blir derfor helt avhengig av å få tilført det blodsukkersenkende hormonet gjennom sprøyter eller pumper.

* Diabetesrammede må forholde seg til sykdommen livet ut.

* Les mer om barnediabetes her: http://diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-1/barn/

Kilde: Diabetesforbundet

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.