barneavdelinga

Denne gjengen ved barneavdelinga på UNN har fått det triveligere på jobb i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Troms. Fra venstre: Kirsti Gudbrandsen, Martha Bergum, Elisabeth Berntsen, Malen Johansen, Kamilla Torsteinsen, Karin Jakobsen, Solfrid Kindlihagen, Berit Roti, Heidi Hustad, Torill Aarøen og Håkon Endal. Foto: Eivind Kaasin, idebanken.org

Vellykket snuoperasjon med arbeidsmiljøet

barneavdelinga
Denne gjengen ved barneavdelinga på UNN har fått det triveligere på jobb i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Troms. Fra venstre: Kirsti Gudbrandsen, Martha Bergum, Elisabeth Berntsen, Malen Johansen, Kamilla Torsteinsen, Karin Jakobsen, Solfrid Kindlihagen, Berit Roti, Heidi Hustad, Torill Aarøen og Håkon Endal. Foto: Eivind Kaasin, idebanken.org

Barneavdelingen ved UNN har i et helt år jobbet med et prosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Det har gitt resultater, og medført fortjent oppmerksomhet.

Fra å ha et sykefravær på 14 prosent for et drøyt år siden, var de nede i kun fem prosent i sommer. Med en litt mer sykdomsutsatt periode i høst har tallet stabilisert seg på rundt ni prosents sykefravær.

Æren for fremgangen mener avdelingen kan tilskrives et konkret arbeid rettet mot arbeidsmiljøet. De har hatt et samarbeid med NAV arbeidslivssenter, med utgangspunkt i et inkluderende arbeidsliv (IA). Dette er nå omtalt av idebanken.org, og har gitt barneavdelingen en «IA-blomst» for godt arbeid og gode resultater.

– Arbeidsmiljøet er grunnlaget for det meste som skjer på en arbeidsplass. Derfor ble vi enige om at det var det vi skulle jobbe med for å få opp nærværet, forteller IA-rådgiver Tove Ottem ved NAV arbeidslivssenter Troms til idebanken.org.

Tillitsvalgt Torill Schneider Aarøen ved barneavdelingen på UNN fremhever prosessen som er gjennomført, med fire konkrete verktøy som er benyttet i arbeidet: Dialogspill – styrkekort – kreativt tankespill med praktisk gjennomføring – medarbeiderhjul med konkrete tiltak for de enkelte.

– Nå opplever vi at stemmene blant de ansatte kommer mer frem, og de tør å stå mer for den de er og si sine meninger om ting, fastslår Schneider Aarøen.

Arbeidet skal nå følges opp med tre årlige møter i avdelingen slik at fokus på arbeidsmiljøet kontinuerlig er til stede.

Les mer om saken på idebanken.org

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.