• Dagens lansering ble en fin introduksjon av minebehandlingsvalg.no for blant andre statssekretær Anne Grethe Erlandsen, klinikksjef for Medisinsk klinikk i UNN, Markus Rumpsfeld og prosjektleder Anne Regine Lager. Foto: Per-Christian Johansen

  • behandlingsvalg

    Prosjektleder Anne Regine Lager, Jürgen Kasper, professor ved UiT, Norges Arktiske universitet og klinikksjef Markus Rumpsfeld ved Medisinsk klinikk i UNN (til høyre) har vært sentrale i utviklingen av minebehandlingsvalg.no Foto: Rune Stoltz Bertinussen

  • Slik ser nettsiden ut når du går inn på en aktuell behandling innenfor Mine behandlingsvalg. Beslutningsstøtteverktøyet for pasienter er laget i samarbeid med helsepersonell og pasienter fra ulike avdelinger i UNN og ved Nordlandssykehuset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Verdensnyhet gir økt pasientmedvirkning

  • Dagens lansering ble en fin introduksjon av minebehandlingsvalg.no for blant andre statssekretær Anne Grethe Erlandsen, klinikksjef for Medisinsk klinikk i UNN, Markus Rumpsfeld og prosjektleder Anne Regine Lager. Foto: Per-Christian Johansen

  • behandlingsvalg

    Prosjektleder Anne Regine Lager, Jürgen Kasper, professor ved UiT, Norges Arktiske universitet og klinikksjef Markus Rumpsfeld ved Medisinsk klinikk i UNN (til høyre) har vært sentrale i utviklingen av minebehandlingsvalg.no Foto: Rune Stoltz Bertinussen

  • Slik ser nettsiden ut når du går inn på en aktuell behandling innenfor Mine behandlingsvalg. Beslutningsstøtteverktøyet for pasienter er laget i samarbeid med helsepersonell og pasienter fra ulike avdelinger i UNN og ved Nordlandssykehuset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I dag ble en verdensnyhet lansert i Tromsø, utviklet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Verktøyet Minebehandlingsvalg.no gir pasienten mer innsikt i egen behandling.

Slik så det ut når statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, formelt åpnet nettstedet minebehandlingsvalg.no Foto: Per-Christian Johansen
– Pasientens rolle er i forandring, og pasientens mulighet til medvirkning i egen behandling er en overordnet strategisk satsing ved UNN, forteller klinikksjef ved Medisinsk klinikk, Markus Rumpsfeld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Nettstedet presenterer lett forståelig informasjon om ulike diagnoser, og setter pasienten i stand til å gjøre kunnskapsbaserte valg om hva som skal skje videre – i samråd med egen lege.

– Pasientens rolle er i forandring, og pasientens mulighet til medvirkning i egen behandling er en overordnet strategisk satsing ved UNN, forteller Markus Rumpsfeld som er sjef for Medisinsk klinikk ved UNN. Sammen med prosjektleder Anne Regine Lager ved UNN, professor Jürgen Kasper ved UiT, Norges Arktiske universitet og et 30-talls helsepersonell og pasienter fra ulike avdelinger i UNN og ved Nordlandssykehuset, har han utviklet nettstedet som et beslutningsstøtteverktøy for pasienter. Arbeidet har pågått siden 2013.

Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord og har foregått ved UNN for diagnosene Bukspyttkjertelcyste, Bukspyttkjertelkreft med spredning, Kronisk nyresvikt og Prostatakreft. Nordlandssykehuset har bidratt i utviklingen av verktøyet for diagnosen Sykelig overvekt.

Fra og med onsdag 16. desember anbefales både pasienter og helsepersonell til å klikke seg inn på Minebehandlingsvalg.no.

Pasientmedvirkning

– Dette er noe vi vet at både legene og pasientene ønsker seg, sier Anne Regine Lager.

Hun understreker at de fleste leger allerede snakker mye og godt med sine pasienter, men dialogen har en slagside. Gjennom å tilrettelegge informasjon som kan forberede pasienten før legetimen, er det enklere å diskutere fordeler og ulemper ved tilgjengelige behandlingsmetoder.

Mulighetene i spesialisthelsetjenesten er mange i dag. Noen vil kanskje ha en intensiv, men strabasiøs behandling. For andre passer det bedre å bruke lang tid på behandlingen, og at den ikke påvirker hverdagslivet i betydelig grad. Legens forslag er ikke nødvendigvis det som passer pasientens personlighet og livssituasjon best.

Sorterer og tydeliggjør

De fleste pasienter tyr i dag til Google for å finne ut mer om sin diagnose. Søkemotoren gir et mildt sagt rikholdig utvalg av informasjon. Mye er irrelevant, mye er umulig å forstå, mye presenteres med en agenda, og mye er ikke kvalitetssikret gjennom forskning.

Minebehandlingsvalg.no har kvalitetssikret og tilrettelagt all informasjon. Her ligger både videosnutter, grafiske fremstillinger og intervjuer med fagpersoner og pasienter. Det er lagt vekt på at informasjonen som presenteres gjennom Mine behandlingsvalg ikke skal dra pasienten i noen spesiell retning.

– Når legen sier «Har du noen spørsmål» rister de fleste pasientene på hodet, ofte fordi de er redde for å stille «dumme» spørsmål. Vårt verktøy gir pasienten en mulighet til å lære mer om egen livssituasjon, gjøre egne vurderinger av alternativene, og ikke minst selvtillit til å stille spørsmål, forklarer Lager.

LES OGSÅ: Digital helserevolusjon for pasienten.

Fem diagnoser

Årsaken til at verktøyet foreløpig kun inneholder fem diagnoser, skyldes ressurser. Det er så langt Helse Nords prosjekt har hatt finansiering.

– Vi legger gjerne enda flere diagnoser inn i denne løsningen, men det er en meget krevende prosess, sier prosjektlederen.

Nå skal den nasjonale helseportalen helsenorge.no ta inn en diagnose fra Mine behandlingsvalg i et nasjonalt testløp. Helsedirektoratet ønsker å tilby en egen nasjonal løsning basert på arbeidet Helse Nord har gjort.

Selv med bare fem diagnoser tilgjengelig i Mine behandlingsvalg, er verktøyet banebrytende på alle vis.

– Dette verktøyet er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi får veldig mye positiv oppmerksomhet om løsningen. Ingen andre har til nå klart å lage et tilsvarende verktøy, som er så til de grader pasientfokusert, sier Rumpsfeld.

Legger inn forskning

Jürgen Kasper skal de neste to årene forske på hvilken effekt verktøyet har for pasientene, og hvordan det fungerer. Blir det mer samvalg? Opplever pasientene at de gjør mer informerte valg?

Første skritt er at nettstedet tas i bruk. At helsepersonell kjenner til og tipser pasientene om det de kan finne der.

Og så er det to ting det er viktig å avklare til slutt: Det å delta i beslutninger om egen behandling betyr ikke at du selv er ansvarlig for egen behandling. Det er det fortsatt sykehuset som er. Og du er heller ikke nødt til å ha en mening.

– Fortsatt er det mulig å overlate alle beslutninger til dine behandlere. Men det må ikke være sånn. Behandlingen kan tilpasses livssituasjonen din på en bedre måte, ved at du selv er med på å gjøre disse viktige valgene, sier Lager.

Jürgen Kaspers forskningsprosjekt «DA factory» har vært med gjennom hele utviklingen av Mine behandlingsvalg for å tilrettelegge det kunnskapsbaserte innholdet, og har arbeidet med løsningene i portalen som fremstår som undervisning.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.