Diakon Line Bakke er på plass og ivaretar oppgavene som sykehusprest ved UNN Harstad. Her i kapellet ved sykehuset. Foto: Jan Fredrik Frantzen

– Verdsetter den gode samtalen

Diakon Line Bakke er på plass og ivaretar oppgavene som sykehusprest ved UNN Harstad. Her i kapellet ved sykehuset. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Diakon Line Bakke er ansatt i rollen som sykehusprest ved UNN Harstad. 43-åringen ser frem til mange gode samtaler med både ansatte, pasienter og pårørende.

Første uken i april var diakon Line Bakke (til høyre) på plass ved UNN Harstad. Der ble hun ønsket velkommen av blant andre Ingun Fossland, leder for prestetjenesten ved UNN. Øvrige på bildet er fra høyre Arne Håkonseth (prost ved Trondenes prosti), Magne Klingsheim (sykehusprest UNN Tromsø), og Råger Ellingsen (leder for kulturavdelinga ved UNN). Foto: Jan Frode Kjensli
Bakke er opprinnelig fra Oslo, men er ikke ukjent med nordnorske forhold når hun nå kommer fra jobben som sognediakon i Elverum menighet. Utdannelsen er gjennomført i Tromsø, og siden har hun vært diakon blant annet i Honningsvåg og Bodø. Men aldri før på et sykehus.

– Det blir nytt og spennende å jobbe på et sykehus. Jeg har alltid vært interessert i samtalen, og ved et sykehus er mye konsentrert rundt nettopp det. Jeg ser også veldig fram til å være en medvandrer for ansatte, pasienter og pårørende, sier Line Bakke.

Varm velkomst

Hun startet opp ved UNN Harstad like før påske. Den første tiden har gått med til å gjøre seg kjent ved sykehuset.

– Det er viktig å skape relasjoner med de ansatte, og det er jeg godt i gang med. Rundt på avdelingene har jeg allerede fått en varm velkomst, så jeg ser veldig frem til et godt tverrfaglig samarbeid med de ulike faggruppene på sykehuset. Det er de som skal bruke meg og sette meg i kontakt med pasienter og pårørende, legger Bakke til.

Opprinnelig er hun utdannet barnevernspedagog. Diakon ble Oslo-kvinnen vigslet som etter utdannelse ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) og Kirkelig utdanningssenter i nord, som ligger i Tromsø. Hun har også en master i familieterapi med seg inn i rollen ved UNN Harstad.

Der er hun av biskopen godkjent til også å gjennomføre syninger, minnestunder, begravelser og dåp. Normalt er dette kirkelige handlinger som en prest med teologiutdannelse må ivareta.

– Det er viktig for meg som diakon å være en støtte et stykke på veien i utfordrende livssituasjoner, og i krevende situasjoner den ansatte møter på jobb og eventuelt i privatlivet. Meg bekjent er jeg den tredje diakonen ved norske sykehus, sier Line Bakke.

Positivt supplement

Ansvarlig for prestetjenesten ved UNN, Ingun Fossland, er glad for at rollen som sykehusprest ved UNN Harstad igjen er besatt. Odd Bjarne Bruun gikk av med pensjon for ganske nøyaktig ett år siden.

– Vi lyste ut stillingen som sykehusprest/diakon for å få et best mulig søkergrunnlag. Med Line på plass har vi fått en person med litt annet innhold i «verktøykassen», og det tror vi samlet sett er positivt for utviklingen av prestetjenesten i UNN, sier Ingun Fossland.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.