«Vi må ta ekstra vare på barna. De skal jo leve lengst».

Elin Madsen (62) avsluttet denne uken mer enn 30 års arbeid som fast ansatt ved UNN. Gjennom hele sitt yrkesliv har hensynet til barn som pårørende opptatt henne ekstra.

Spesialsykepleieren har de siste 11 årene vært tilknyttet psykiatritjenesten på ulike avdelinger ved Åsgård. Der har hun siden 2010 også vært klinikkbarneansvarlig for tilbudet ”Barn som pårørende”.

– Det hele startet tidlig på 80-tallet da jeg var med i en arbeidsgruppe ved det gamle sykehuset på Strandveien (RST) som skulle se på pårørendearbeidet. En sykepleier gjorde meg oppmerksom på at barn også er pårørende. Da slo det meg at det jo var en selvfølge, og at barna måtte vi ta vare på. De skal jo leve lengst, sier Elin Madsen på sin avslutningsdag i fast jobb ved UNN Åsgård.

Lovpålagt oppgave

Hun har vært én av de rundt 100 barneansvarlige ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Og oppgaven har hun tatt på alvor. I forbindelse med alle innleggelser skal pasienter registreres, og der det er barn mellom 0-18 år skal det settes i gang tiltak for å ivareta dem best mulig.

Dette ble lovpålagt i 2010, og betyr i praksis at helsepersonell skal identifisere og dekke behovet for informasjon og oppfølging av barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

– Det handler aller mest om å skape forståelse for å inkludere barna når sykdom rammer i familien. Det er ikke alltid de voksne tenker på dette. Noen kan vegre seg fra å få hjelp for å beskytte barna. Ofte krever det tid til å veilede foreldrene, og få dem til å forstå viktigheten av å inkludere barna med tanke på forebygging, omsorg og omtanke, sier den erfarne spesialsykepleieren med videreutdanning innen psykiatri.

– Lederansvar

Hun mener det jobbes godt med ”Barn som pårørende” internt i UNN, men at mye fortsatt kan bli bedre. Blant annet i forhold til ytterligere kompetansebygging, og til å ansvarliggjøre ledere i større grad.

– Det har vært en fin utvikling, men vi trenger å bli enda bedre. Det er lett å møte forståelse fra ledere om at dette er et viktig område, men det er ikke alltid like lett å møte forståelse om at arbeidet krever tid, sier Elin Madsen.

62-åringen mener fokuset på ”Barn som pårørende” har bidratt til ekstra trivsel gjennom over 30 år ved UNN.

– Jeg har vært heldig som har hatt en jobb med oppgaver som jeg har trivdes med i alle år. Derfor vil jeg også fortsette å ta enkeltvakter, selv om det nå er slutt på den faste jobben. Litt ekstra frihet blir også bra, slutter hun.

UNN har for øvrig etablert klinikkbarneansvarlig i alle sine klinikker nå. Det er også etablert koordinatorer som organiserer arbeidet med «Barn som pårørende» ved UNN Harstad og Narvik. Til høsten skal det arrangeres en fagdag der tema vil være «Samtalen med foreldre og barn i fokus». Her vil psykiater og forfatter Anne Kristine Bergem bidra som foredragsholder. Bergum er også leder av Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.