Bjørg Nilsen Barge (til høyre) og Janne Hessen har jobbet som spesialsykepleiere ved UNN tidligere. Nå er de ansatt i klinisk utdanningsavdeling og rekrutter fremtidige spesialsykepleiere via utdanningstilbudet ABIKO. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi trenger flere spesialsykepleiere

Bjørg Nilsen Barge (til høyre) og Janne Hessen har jobbet som spesialsykepleiere ved UNN tidligere. Nå er de ansatt i klinisk utdanningsavdeling og rekrutter fremtidige spesialsykepleiere via utdanningstilbudet ABIKO. Foto: Per-Christian Johansen

Behovet for nye spesialsykepleiere er økende og vil fortsette å øke de kommende årene. Nå forbereder UNN en ny runde med utdanningsstillinger tilknyttet anestesi-, barn-, intensiv-, kreft og operasjonssykepleie (ABIKO), med søknadsfrist i mars.

Det blir arrangert åpne dager med informasjon om utdanningsstillingene ved UNN i både Tromsø, Narvik og Harstad i månedsskiftet januar/februar.
Nytt kull med spesialsykepleiere starter opp ved UiT, Norges arktiske universitet i august. Fra kommende studieår utvides utdanningen til en mastergrad.

Utdanningsstillingene i UNN gjelder for tre semester, med mulighet for utbygging til master gjennom et fjerde semester. Utdanningsstillingene ved UNN sikrer lønn i 1,5 år (tre semestre) av utdanningen til kompetanse som spesialsykepleier er oppnådd. Dette mot en bindingstid ved sykehuset på 2,5 år (2 år for kreftutdanningen).

Søknadsfrist ved UiT er 1. mars, og for utdanningsstillingene ved UNN 11. mars.

  Vi vet at behovet for nye spesialsykepleiere bare vil øke i årene som kommer. Derfor jobber vi aktivt med rekruttering og utdanning i UNN, og mener utdanningsstillingene våre er et attraktivt tilbud som vi håper flest mulig vil søke på, sier Bjørg Nilsen Barge, fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling i UNN.

Givende og interessant

Like før jul ble knapt 50 nye spesialsykepleiere uteksaminert ved UiT. De fleste av disse vil nå fortsette arbeidet ved UNN, som samtidig altså starter rekrutteringen av enda flere spesialsykepleiere.

Nilsen Barge retter oppfordringen mot både sykepleiere internt i sykehuset, men også eksternt til de som ønsker seg en ekstra spennende arbeidshverdag i Nord-Norges største sykehus.

Å jobbe som spesialsykepleier kan være krevende, men også veldig givende og interessant, sier Nilsen Barge, selv utdannet intensivsykepleier.

Her kan du lese mer om – og søke på – de aktuelle ABIKO-stillingene ved UNN:

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.