Prosjektleder Hege Hammer Bech og Svein Hovde, seksjonsleder for ambulansen i Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen kunne stolt motta Samhandlinsprisen for 2018. Foto: Jørn Resvoll

Videoløsning sparer lange pasientreiser

Prosjektleder Hege Hammer Bech og Svein Hovde, seksjonsleder for ambulansen i Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen kunne stolt motta Samhandlinsprisen for 2018. Foto: Jørn Resvoll

Ambulanse, sykehjem og legevaktsamarbeidet i Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen og Ibestad har tatt i bruk video i pasientbehandlinga. På den måten unngår mange pasienter lange og unødvendige reiser, mens leger, sykepleiere og ambulansearbeidere sparer tid. Prosjektet ble onsdag tildelt Samhandlingsprisen for 2018.

Bardu-rådmann Håvard Gangsås er også leder for Overordnet samarbeidsorgan (OSO). De kunne i år velge mellom åtte kandidater til Samhandlingsprisen. Foto: Jørn Resvoll

– Dette er utrolig stort. Det er utrolig artig å bli verdsatt på denne måten, sier Hege Hammer Bech, som har vært leder for prosjektet «Interkommunalt samarbeid om velferdsteknologiske løsninger i grisgrendte strøk».

Samhandlingprisen deles ut hvert år i forbindelse med Samhandlingskonferansen, der UNN og kommunene møtes for å diskutere utfordringer rundt samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Prisen deles ut av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for samhandling i dekningsområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge.

OSO-leder Håvard Gangsås, som til daglig er rådmann i Bardu kommune, sier juryen vektla at prosjektet har jobba fram ei brukervennlig løsning som gir god ressursutnyttelse, og at det er et tiltak andre kommuner kan la seg inspirere av.

Sykehjemmet i Øverbygd først ut

Hege Hammer Bech sier at ideen kom opp i 2015.

 – Det starta som et lite prosjekt tilknytta sykehjemmet i Øverbygd. Vi så at beboere måtte sendes ut på lange reiser for å komme seg til lege. Ofte viste det seg at pasienten likevel skulle få behandling på sykehjemmet, og turen på mange måter var unødvendig. Vi begynte da å se på ulike videoløsninger, for samtale kun over telefon er sjelden tilstrekkelig, forklarer Bech, som drar fram avdelingsleder Janne Karin Stenvold ved sykehjemmet som en nøkkelperson i prosjektet.

Erfaringene fra Øverbygd var så gode at prosjektet raskt ble utvidet til flere sykehjem.

– Vi har en videoenhet med storskjerm stående på legevakta, mens sykehjemmene har nettbrett. Disse kobles opp mot hverandre via en app som er godkjent av Norsk Helsenett. Så kan legen som er på vakt snakke med både pasienten og sykepleieren på sykehjemmet. Utstyret er av en slik kvalitet at legene får inn gode videobilder av pasienten, slik at de kan zoome inn for eksempel på et utslett eller sår pasienten sliter med. Legen får da et godt grunnlag for å vurdere hva som skal gjøres videre med pasienten.

Ofte ender det med at pasienten kan få behandling på sykehjemmet. I mer alvorlige tilfeller sendes pasienten direkte til sykehus, og slipper mellomlandinga hos legevakta.

Gode ringvirkninger

Hege Hammer Bech presenterte den nye løsninga med videokonsultasjoner etter at prisen var mottatt. Foto: Jørn Resvoll
Men det er ikke bare beboere på sykehjemmene som drar nytte av videoløsninga. Også to av ambulansene i området har fått utstyr for videokonsultasjon. Foreløpig gjelder det én bil i Målselv og én i Salangen, forteller seksjonsleder for ambulansen, Svein Hovde.

– Vi har med oss nettbrett og smarttelefon i ambulansen, og kan koble opp legevakta mens vi er ute hos pasienten. I mange tilfeller slipper da pasienten å kjøre milevis for å komme til lege, for så å bli transportert samme vei tilbake. Og skal vedkommende til sykehus kjører vi direkte dit, uten å gå via legevakt. Dette gjør også at ambulansen blir raskere ledig for nytt oppdrag, så dette har gode ringvirkninger med tanke på beredskap og økonomi. Men det aller viktigste er selvsagt at dette blir enklere og mer effektivt for pasienten, sier Hovde.

– Hvor mye sparer dere på en slik løsning?

– Vi har så langt ikke regna på noen konkrete tall. Men det er ingen tvil om at det er betydelige beløp. En ambulanse som må ut på langtur sent på kvelden koster mye penger, langt mer enn de tusenlappene det koster å kjøpe inn en smarttelefon eller et nettbrett, sier Hovde.

Nå skal ordninga med videokonsultasjoner videreutvikles.

– Vi ønsker å ta i bruk dette også innen hjemmesykepleien, og prøver i Bardu først. Men det er fullt mulig å bruke systemet også for andre. Vi skal blant annet undersøke om det kan være egna for leger som har bakvakter. Kanskje kan de slippe å komme inn til legevakta, men i stedet undersøke pasientene hjemmefra via nettbrett før de avgjør om de må reise inn, sier Hege Hammer Bech.

Samhandlingsprisen er på 50.000 kroner. I år hadde juryen åtte kandidater å velge mellom.

LES OM TIDLIGERE PRISVINNERE:
2015: Belønnet for systematisk og målrettet arbeid
2016: – En pris som anerkjenner pårørende
2017: Ser hele mennesket – sammen

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.