Belønnet for resultatorientert arbeid

Gastrokirurgisk avdeling ved UNN i Breivika stakk av med fjorårets KVAM-pris ved sykehuset.

Gro Jensen mottok KVAM-prisen ved UNN for 2014. Her sammen med direktør Tor Ingebrigtsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Gro Jensen mottok KVAM-prisen ved UNN for 2014. Her sammen med direktør Tor Ingebrigtsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Avdelingsleder Gro Jensen fikk prisen overrakt i forbindelse med direktørens halvårlige møte i Tromsø i desember. Begrunnelsen inneholdt en rekke sentrale områder som avdelingen har fokusert på og prioritert ekstra i sitt arbeid med Kvalitets- og arbeidsmiljø det siste året.

I tillegg til diplom følger det 25.000 kroner i prispenger.

– Avdelingen har arbeidet systematisk og godt med arbeidsmiljø og kvalitet. Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging er godt gjennomført. Sykefravær og meldte samtidighetskonflikter er redusert, og avdelingen oppnår meget gode resultater på en rekke kvalitetsparametere. Avdelingen er en pådriver i etablering av nasjonale kvalitetsregistre og i arbeidet med tidlig mobilisering og utreise etter kirurgi, fremgikk det i forbindelse med prisutdelingen.

Totalt fem kandidater var foreslått til årets KVAM-pris og bedømmelseskomiteen – bestående av representanter fra kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg – fremhever også senter for psykisk helse Ofoten, døgnenheten v/seksjonsleder Tor Grimeland i form av hederlig omtale.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.