Viktig rolle i nasjonalt utvalg

Cathrin Carlyle, leder for brukerutvalget ved Universitets­sykehuset Nord-Norge (UNN), skal bidra i arbeidet med å utrede ny organisering av Sykehus-Norge.

Carlyle har sittet syv år som leder av brukerutvalget ved UNN. Her har hun gjort seg så godt bemerket med sitt engasjement for pasientene at helseministeren ønsket henne med i det nyoppnevnte utvalget.

– Det er selvfølgelig spennende å få en slik mulighet. Det viktigste for min del er at alle pasienter skal ha et likeverdig tilbud uavhengig av bosted i Norge, sier Cathrin Carlyle.

Hun er samtidig inneforstått med at alle norske sykehus ikke kan inneha de samme funksjonene og det samme tilbudet.

– Det vil handle om å få mest mulig effekt av hver krone som brukes i spesialisthelsetjenesten når tilgangen på helsepersonell stadig begrenser seg. Vi må se på mulighetene for å samordne ressursutnyttelsene best mulig mellom sykehus, også rettet mot primær­helsetjenesten og det private, legger Carlyle til.

Eneste fra nord

Deltakelsen i utvalget, som er oppnevnt av Regjeringen og som skal ledes av nylig avgått direktør ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Stener Kvinnsland, tar Cathrin Carlyle som en tillitserklæring.

– Det betyr vel at jeg har utrykt meg tydelig i en del prosesser ved tidligere anledninger, sier UNN-styremedlemmet.

Før første møte er avholdt om to uker, er det imidlertid vanskelig å si for mye om arbeidet som skal gjennomføres frem mot 1. desember 2016. I mandatet fremgår det imidlertid at utvalget også skal vurdere antall helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være i fremtiden.

At Carlyle er eneste representant fra Nord-Norge blant de totalt 16 i utvalget, betyr et litt ekstra ansvar på vegne av landsdelen. Sammensetningen av utvalget har allerede skapt reaksjoner i Nordland, og ble omtalt i NRK Nordland i helgen.

– Jeg var ikke kjent med den øvrige sammensetningen da jeg svarte ja til å delta. Da visste jeg bare at Stener Kvinnsland skulle være leder, og jeg ser frem til å jobbe sammen med ham, sier Cathrin Carlyle.

– Cathrin vil med sin bakgrunn være en kompetent stemme i dette utvalget, men jeg skulle gjerne sett at det var flere som representerte Nord-Norge. Det er en påfallende skjev geografisk fordeling. Samtidig har jeg stor tillit til at Stener Kvinnsland vil lede arbeidet på en kompetent måte, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

Høie: – Viktig deltaker

Helseminister Bent Høie trekker frem Carlyles engasjement på vegne av brukerne som den aller viktigste i gruppa.

– Cathrin Carlyle er en erfaren person, en tydelig stemme for pasientene og har god innsikt i hvordan regionen styres. Vi har lagt vekt på at utvalget skal ha representanter med god helsefaglig kompetanse. Jeg er sikker på at alle landsdelers synspunkter blir godt ivaretatt i utvalget arbeid, sier Høie til NRK.

Her kan du se oversikt over alle deltakerne i det nyoppnevnte utvalget.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.