Smertegruppa ved nyfødt intensiv gleder seg til å ta i bruk et nytt verktøy som kan tidligfødte økt velvære. Fra venstre er barnesykepleierne Melissa Lyshaug, Enni Sunio, Christin Mørkved, Aina Larsen og Silje Wilhelmsen. Foto: Per-Christian Johansen

Vil bidra til økt velvære for tidligfødte

Smertegruppa ved nyfødt intensiv gleder seg til å ta i bruk et nytt verktøy som kan tidligfødte økt velvære. Fra venstre er barnesykepleierne Melissa Lyshaug, Enni Sunio, Christin Mørkved, Aina Larsen og Silje Wilhelmsen. Foto: Per-Christian Johansen

Barnesykepleierne ved nyfødt intensiv er nå sertifisert til å ta i bruk et nytt smertevurderingsverktøy. Fra 5. mai kan de jobbe mer systematisk for å redusere smerte, stress og ubehag hos de små tidligfødte barna.

Christin Mørkved (til venstre) og Silje Wilhelmsen viser hvordan de nyfødte vil bli observert på hver vakt fremover. Foto: Per-Christian Johansen
Babyer som ikke kan prate selv må tolkes og vurderes på andre måter. Dette har de ansatte ved nyfødt intensiv alltid gjort, men nå blir det satt i bedre system ved bruk av et nytt observasjonsverktøy.

Det skal brukes til å gi en velværescore, som også kan avdekke eventuelle smerter og stress hos babyene.

Anerkjent metode

– Verktøyet, som heter COMFORTneo, er mye benyttet internasjonalt. Blant annet ved sykehus i Danmark. Også i Norge er det tatt i bruk flere steder, og nå er det vår tur. Verktøyet er testet og godkjent til bruk på premature og syke nyfødte.

Det forteller Melissa Lyshaug, Enni Sunio, Christin Mørkved, Silje Wilhelmsen og Aina Larsen, alle barnesykepleiere som er den del av smertegruppa ved nyfødt intensiv, UNN Tromsø.

Sammen med overlege Lene Nymo Trulsen besøkte de Drammen sykehus i fjor. Der fikk de opplæring i bruk av det nye verktøyet, og ble samtidig sertifisert for eget bruk.

Etter at observasjon av babyene er gjort, skal resultatene fylles inn i et skjema som i sum sier noe om barnas tilstand. Foto: Per-Christian Johansen
Det siste halvåret er brukt til intern opplæring, og nå er nærmere 50 barnesykepleiere ved nyfødt intensiv klarert for å ta i bruk verktøyet.

Observeres på hver vakt

I praksis betyr det at alle innlagte babyer skal observeres i to minutter pr. vakt (tre ganger i døgnet). Observasjonene skal deretter fylles inn og gi en score på et forhåndsdefinert skjema. Resultatene skal brukes til å vurdere behovet for blant annet smertelindring. Dette gjøres i nært samarbeid med avdelingslegene.

– Det er ikke noe nytt at vi observerer pasientene våre. Det har vi alltid gjort. Men med det nye verktøyet sikrer vi at alle observerer og vurderer barna på samme måte. Eksempler på observasjoner er barnets våkenhet, ro/uro, pustearbeid, gråt, kroppsbevegelser og muskeltonus, sier barnesykepleier Melissa Lyshaug.

– Hva ønsker dere å oppnå med denne forbedringen?

– Vi ønsker å optimalisere barnets tilværelse. Kanskje kan de motta smertelindring på et tidligere tidspunkt? Forskning gjort andre steder viser også at det kan forebygge infeksjoner, forklarer Silje Wilhelmsen og Enni Sunio.

Melissa Lyshaug (til venstre) og overlege Lene Nymo Trulsen ser frem til å ta i bruk det nye observasjonsverktøyet for tidligfødte. Foto: Per-Christian Johansen

– Stress- og smertefulle opplevelser er i all hovedsak knyttet til ulike prosedyrer som barna gjennomgår. Dette kan gi uheldige konsekvenser som søvnforstyrrelser, forstyrrelser i vekst og generell utilfredshet hos barna, supplerer Melissa Lyshaug.

Positivt tiltak

Overlege Lene Nymo Trulsen tror også smertegruppas initiativ til en mer systematisk overvåking av de tidligfødte vil ha en positiv effekt.

– Det er vanskelig å se smerte hos små babyer, men nå får vi et nyttig verktøy som kan fange det opp og gjøre oss flinkere. Det er fint at sykepleierne tar eierskap til dette, og så må vi som leger bidra til å følge det opp best mulig, sier Nymo Trulsen.

Du kan lese mer om forbedringsprosjektet på unn.no.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.