pasientverter

Dette er tre av de foreløpig fire pasientvertene ved UNN i Breivika. Fra venstre: Ann Doris Eliassen, Benedikte Lohne Yndestad og Karin Jensen. Foto: Per-Christian Johansen

Viser vei i UNN-korridorene

pasientverter
Dette er tre av de foreløpig fire pasientvertene ved UNN i Breivika. Fra venstre: Ann Doris Eliassen, Benedikte Lohne Yndestad og Karin Jensen. Foto: Per-Christian Johansen

Hils på de nyansatte pasientvertene ved UNN i Breivika. De står til disposisjon for besøkende som ankommer sykehuset og trenger hjelp med å finne frem.

pasientverter
Disse tre sitter klar for å hjelpe besøkende som ankommer UNN i Breivika. Fra venstre: Karin Jensen, Benedikte Lohne Yndestad og Ann Doris Eliassen. Foto: Per-Christian Johansen

Ordningen med pasientverter ved UNN Tromsø opphørte sommeren 2019, etter at de omfattende byggeprosjektene i Breivika var avsluttet. Nå kan du kontakte frivillige ved behov for assistanse i sykehuset. Disse treffer du i røde jakker/vester merket «Frivillig». Du kan også ta kontakt på e-post eller telefon.

Ordningen med pasientverter ble innført i sommer, først og fremst på grunn av de store endringene som skjer i forbindelse med ulike byggeprosesser. Denne uken har de fire damene som så langt er ansatt i ulike stillingshjemler gått tusenvis av skritt i UNN-korridorene for å hjelpe pasienter og pårørende.

– Det er ingen tvil om at behovet for tilbudet er stort. Det går bokstavelig talt i ett hele dagen. Tror vi må få oss skritt-teller for å se hvor mye vi egentlig går hver dag, smiler Ann Doris Eliassen og Karin Jensen.

Takknemlig jobb

Begge har vært ansatt ved UNN i en årrekke, blant annet ved pasienthotellet. Nå har de tatt på seg nye oppgaver, og trives som pasientverter sammen med blant annet Benedikte Lohne Yndestad.

Møteplass har de i informasjonsluken ved nye inngang C, på plan 3. Men de sirkulerer hele tiden rundt på oppdrag i gangene på sykehuset, og er også mye å se i foajeen ved hovedinngangen.

– Vi møter egentlig på folk hele tiden som trenger hjelp. Spesielt eldre, som synes det er vanskelig å orientere på et stort sykehus. Litt frustrasjon møter vi også, men det er mye takknemlighet å få tilbake når de besøkende får nødvendig hjelp, forklarer Benedikte Lohne Yndestad.

Spesielt etableringen av det nye midlertidige bygget, C00, har vært en utfordring å finne frem til for pasientene.

– Og det er ikke bare å forklare veien heller. Så vi må ofte følge pasientene dit de skal, også for at de skal rekke frem til oppsatt time. Vi bistår også avdelinger som har pasienter som skal videre til andre avdelinger i forbindelse med undersøkelser eller behandling, sier Ann Doris og Karin.

Prøveordning foreløpig

Pasientvertordningen er et foreløpig forsøksprosjekt frem til nyttår. Men ut fra pågangen så langt, og med fortløpende endringer knyttet til mer byggeaktivitet, kan det fort vise seg å være et behov i mange år fremover.

– Dette er først og fremst et økt servicetilbud til besøkende. Ved andre sykehus har liknende ordninger blitt svært godt mottatt. Med alle endringene ved UNN, som en følge av byggeprosessene, tror vi pasientvertene vil gjøre stor nytte for seg. Målet er at besøkende skal slippe å gå rundt og lete på sykehuset, samt at de skal oppleve god service og blide mennesker når de ankommer sykehuset, sier Guri Albrigtsen ved Drifts- og eiendomssenteret.

Det er seksjon for vakt, sikkerhet og informasjon som har oppfølgingsansvaret av de nye pasientvertene.

– Vi har så vidt kommet i gang, men det virker som om det er nok å gjøre for dem. Så behovet er åpenbart stort, sier seksjonsleder Jonny Svendsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.