Overlege Mats Olsen synes effekten med bruk av visittstoler, der legene setter seg ned og samtaler med pasientene, har hatt positivt effekt. Foto: Per-Christian Johansen

Visittstoler bidrar til bedre kommunikasjon

Overlege Mats Olsen synes effekten med bruk av visittstoler, der legene setter seg ned og samtaler med pasientene, har hatt positivt effekt. Foto: Per-Christian Johansen

Ved hematologisk seksjon UNN Breivika er alle de 10 sengeplassene supplert med nyutviklede klappstoler til bruk av legene på daglige visitter. Tiltaket bidrar til økt pasientsikkerhet, og følges nå opp av kommunikasjonskampanjen "Bare spør" i hele UNN.  

Stolene ble tatt i bruk før sommeren i fjor. Ideen – som ble lansert av brukerutvalget ved Bærum sykehus Vestre Viken, og realisert i samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet – ble litt tilfeldig snappet opp fra en nyhetssending på tv.

– Jeg så et innslag på NRK der visittstolen ble presentert i forbindelse med et pilotprosjekt ved Bærum sykehus. Det fanget min interesse, og etter nærmere undersøkelser fikk jeg vite at stolene var tilgjengelig via Pasientsikkerhetsprogrammet. De sendte oss 10 stoler, og dermed innførte vi ordningen hos oss, sier kreftsykepleier Katrine Yttregaard ved hematologisk seksjon UNN Breivika.

Både overlege Mats Olsen (fra venstre), kreftsykepleier Katrine Yttregaard og seksjonssykepleier Barbro Meland ved hematologis seksjon UNN Breivika synes bruk av visittstoler er positivt både for dem og pasientene. Foto: Per-Christian Johansen

Merker god effekt

Hun hadde fra før registrert et behov for bedre kommunikasjon med pasientene, spesielt i forbindelse med daglige legevisitter. I stedet for å stå ved sengene, og i mange tilfeller fremstå travel, kan legene nå sette seg ned og skape mer ro rundt pasientsamtalen.

Overlege Mats Olsen ved hematologisk seksjon er blant dem som har tatt visittstolen i bruk.

– Først tenkte jeg at dette var «en ny fiks idé» som bare var å ta med godt humør. Men jeg oppdaget fort at dette fungerte godt. Stolene signaliserer at vi tar oss tid til å snakke ordentlig med pasientene, og ikke bare inntar en «maktposisjon» overfor dem, sier Olsen.

Han mener tiltaket også bidrar til økt pasientsikkerhet.

– Vi tar oss kanskje litt mer tid enn før, men når vi nå sitter ved sengene er det lettere å etablere en god dialog med pasientene. Da blir også kommunikasjonen mer presis. Det bidrar til økt pasientsikkerhet, mener Mats Olsen.

Funksjonellt

Seksjonssykepleier Barbro Meland hilser også visittstolene velkommen.

– Tidligere hadde vi rett og slett mangel på stoler og inventar på rommene. Nå har vi fått inn funksjonelle stoler som kan henges på veggen mellom hver gang de benyttes. Det gjør det lett med tanke på renhold. Stolene er også godkjent for bruk i isolat, sier Meland.

Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim (til høyre) og Anne Marie Sandberg har ansvaret for "Bare spør"-kampanjen som innledes ved UNN sine sykehus 16. januar. Foto: Per-Christian Johansen

Hun oppfordrer andre avdelinger ved UNN til å vurdere liknende tiltak, blant annet nå som det rettes ytterligere søkelys på kommunikasjon i sykehusene mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. «Bare spør» er en ny kampanje som vil bli synliggjort i UNN fra og med 16. januar.

– Oppfordringen til pasienter og pårørende i forbindelse med «Bare spør» er enkel: Lurer du på noe? Bare spør! Samtidig ønsker vi at de skal være best mulig forberedt før de kommer til sykehuset. Det vil styrke muligheten til medvirkning i egen behandling, og reduserer risikoen for misforståelser, sier Mette Fredheim, pasientsikkerhetskoordinator ved UNN.

– Til dette vil visittstoler fungere utmerket med tanke på en bedre dialog mellom helsepersonell og pasienter og pårørende, supplerer Barbro Meland.

Pasientsikkerhetsprogrammet delte i løpet av 2016 ut visittstoler til avdelinger ved åtte helseforetak. Eventuell videreføringen av ordningen må det enkelte helseforetak ta stilling til internt.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for – og hensikten med – visittstolene.

Her kan du lese mer om «Bare spør»-kampanjen som også gjennomføres i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.